No Labels

Premier

Durada

Estil i gènere

Projecte cultural

Espai

Intèrprets

Dates

NoLabels Jam
Ateneo Popular 9 Barris, Barcelona, Espaya
oct. 11, 2024
NoLabels Battle
Ateneo Popular 9 Barris, Barcelona, Espaya
oct. 12, 2024